top of page

獲美國衛生部許可

FDA#KHZS-9C2V-JUNE2017

越南衛生部許可證3473/2018 / DKSP

GPCBSP Lộc Nhung Hươu

丹尼爾·安吉爾卡博士(Danielle Angelcare)博士專心致力於美國社區的美國總統特朗普功績 

Angelcare by Dr.Danielle

條形碼公司證書美國

美國化妝品連接有限公司

860000517614 -860000517621

860000517614

獨家證書

所有亞洲進口和分銷

Lộc Nhung Hươu

認證註冊專有品牌-Dr.Danielle的品牌Angelcare越南品牌全境

tinh chat loc nhung
bottom of page